Hướng dẫn sử dụng máy Leica TC 400 Series

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TOÀN ĐẠC LEICA 

TC(R) 400SERIES (410, 402, 407, 405 & 403)

– Series máy Leica TC(R) 403/405/407/410 là loại máy toàn đạc điện tử chất lượng cao dành cho các công trình xây dựng.

– Với công nghệ tiên tiến máy toàn đạc Leica giúp công việc khảo sát dễ dàng hơn.

– Series máy này phù hợp lý tưởng cho công việc khảo sát xây dựng và bố trí các điểm thiết kế.

– Sử dụng máy dễ dàng mà không cần phải bỏ nhiều thời gian học hỏi.

Dưới đây tôi xin gửi tới quý vị và các bạn hướng dẫn sử dụng tại Link đính kèm, mời các bạn dowload về máy.

Hướng dẫn sử dụng/app/webroot/js/kcfinder/upload/files/TOAN%20DAC%20DIEN%20TU%20LEICA-TC400-3CM-%C4%91a%CC%83%20chuye%CC%82%CC%89n%20%C4%91o%CC%82%CC%89i.docx

Liên hệ hotline 089 655 9992 để được tư vấn miễn phí!

Trả lời