CÔNG TY TNHH TCMD VIỆT NAM phân phối máy và thiết bị toàn đạc uy tín chất lượng

Leica FlexLine TS07

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica FlexLine TS07

Độ chính xác đo góc: 5″,  Số đọc nhỏ nhất: 0.1″,
Hệ thống bù trục: Chọn On / Off
Đo khoảng cách:  Gương đơn: 4.000 m
Đo không cần gương:   500m
 Độ chính xác đo cạnh:     Fine / Quick / Tracking: 1.5mm + 2ppm / 2mm + 2ppm /3mm + 2ppm
Lưu trữ dữ liệu / Kết nối với máy tính:
Lưu trữ: 100.000 điểm trạm, 64.000 điểm đo
Kết nối với máy tính qua cổng: USB
Ống kính:  Độ phóng đại: 33X, Trường ngắm: 1º30′
Dọi tâm laser:  Độ chính xác: 1.5mm / 1.5m
Pin: Pin Lithium – Ion, thời gian sử dụng pin: 20 giờ

Liên hệ hotline 089 655 9992