Leica FlexLine TS07

Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Toàn Đạc Điện Tử Leica FlexLine TS07

Độ chính xác đo góc: 5″,  Số đọc nhỏ nhất: 0.1″,
Hệ thống bù trục: Chọn On / Off
Đo khoảng cách:  Gương đơn: 4.000 m
Đo không cần gương:   500m
 Độ chính xác đo cạnh:     Fine / Quick / Tracking: 1.5mm + 2ppm / 2mm + 2ppm /3mm + 2ppm
Lưu trữ dữ liệu / Kết nối với máy tính:
Lưu trữ: 100.000 điểm trạm, 64.000 điểm đo
Kết nối với máy tính qua cổng: USB
Ống kính:  Độ phóng đại: 33X, Trường ngắm: 1º30′
Dọi tâm laser:  Độ chính xác: 1.5mm / 1.5m
Pin: Pin Lithium – Ion, thời gian sử dụng pin: 20 giờ

Liên hệ hotline 0902129699