Nikon NPL 352-5”

                                 Đặc trưng của Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-322 

  • Độ chính xác đo góc 2" và 5".

  • Đo gương và không gương

  • Khối đo xa nhanh, chính xác

  • Thông dụng

  • Pin xạc Li-ion

  • Bàn phím dễ sử dụng

  • Bền vững và gọn nhẹ

Seri Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-322 gồm các model máy 2" hai màn hình và máy 5" một màn hình. Cả hai đặc trưng có khối đo xa không gương EDM với cự ly 200m. Các máy toàn đạc Nikon là kinh tế, thông dụng và dễ sử dụng, và có hệ thấu kính danh tiếng Nikon tiêu biểu. Sự hỗ trợ thời gian pin kéo dài thậm chí suốt cả ngày trên hiện trường.

Dùng pin xạc Li-ion tuổi thọ dài giống seri máy Nivo, được tổ hợp với chế tạo chí phí nguồn thấp, Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-322 đem lại thời gian cho phép dài nhất trên hiện trường. Để thuận tiện, Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-322 bao gồm 2 pin và bộ xạc kép, để làm việc thậm chí suốt cả ngày.

Máy toàn đạc điện tử Nikon NPL-322 đem lại phương thức kinh tế, thông dụng và dễ sử dụng để đảm bảo bạn dự kiến đúng công việc. Hiệu quả các thấu kính huyền thoại của Nikon cho phép ánh sáng mạnh hơn giúp bạn bắt ảnh rõ nét. Bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt khi ngắm qua máy toàn đạc Nikon thậm chí trong điều kiện tầm nhìn gần ở hiện trường.

Bạn sẽ nhìn thấy chi tiết và không có thị sai, đặc biệt ở cự ly xa. Các thấu kính tốt nhất giúp bạn ngắm chính xác hơn, và chúng đặc biệt dễ dàng hơn cho mắt đôi khi phải làm việc căng thẳng cả ngày.

Tham khảo thêm máy thủy bình chính hãng tại đây