Máy toàn đạc South NTS 312B

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đo Khoảng Cách
Cự ly lớn nhất ( Khí hậu thuận lợi ): Gương đơn: 3,0Km – 4,0Km
-Hiển thị số:
Lớn nhất: 999,999,999
Nhỏ nhất: 1mm
Độ chính xác: 2 + 2 divdivm
Thời gian đo:
Đo tĩnh: 3”
Đo Tracking: 1”
Đo góc:
Cách thức đo góc:
Hình thức tăng năng lượng quang điện
Đường kính bàn độ mã: 79mm
Mắt đọc nhỏ nhất: Có thể chọn 1” hoặc 5”
Độ chính xác: 2”
Ống Ngắm:
Hình ảnh: Ảnh thuận
Độ dài ống ngắm: 154mm
Đường kính kính vật:
Ngắm xa: 45mm
Đo xa: 50mm
Độ phóng đại: 30X
Trường nhìn: 1º30’
Độ phân giải: 3”
Khoảng cách tâm điểm nhỏ nhất: 1mm
Bộ nhớ
Bộ nhớ trong: 20.000 điểm đo
Phần Bù Tự Động
Hệ thống: Bù điện tử tinh thể lỏng
Phạm vi hoạt động: ±3’
Độ chính xác: 1”
Bộ Thủy Chuẩn
Thủy chuẩn ống: 30” / 2mm
Thủy chuẩn tròn: 8’ / 2mm
Dọi Tâm Quang Học
Hình ảnh: Ảnh thuận
Độ phóng đại: 3x
Phạm vi chỉnh sửa: 0.5 ~ ∞
Trường nhìn: 5º
Phần Hiển Thị
Màn hình: Hai mặt màn hình tinh thể lỏng LCD TFT
Bàn phím: Bàn phím số và chữ