SOUTH NTS – 332R10M

MÁY TOÀN ĐẠC SOUTH NTS – 332R10M

– Đo xa không gương lên tới 1.000m

– Gương đơn có thể đạt 5.000m ở điều kiện lý tưởng

– Tốc độ bắt gương nhanh gấp 4 lần máy thông thường

– Chống nước, chống bụi chuẩn IP 55

Quý khách hàng tham khảo thống số kỹ thuật tại: 332R10M%E5%B0%8F%E5%BD%A9%E5%B1%8FCY201801V1.0.pdf

Liên hệ Hotline: 090.212.9699