Sokia CX Series

Toàn đạc điện tử thế hệ CX là thế hệ toàn đạc điện tử mới nhất của SOKKIA trong năm 2012. Thế hệ CX vẫn kế thừa những tính ưu việt của thế hệ máy toàn đạc 50RX Series và 50X Series đồng thời đem đến những tính năng mới hơn và thuận tiện hơn cho người sử dụng.