Radio South GDL – 20

● Sử dụng chế độ điều chỉnh GMSK
● Tỷ lệ lỗi bit rất thấp (BER)
● Tốc độ truyền 19200bps
● Điều chỉnh công suất phát
Radio South GDL-20 cung cấp các liên kết dữ liệu hiệu suất cao cho ngành công nghiệp địa lý để tương thích với RTK tốt. Đây là sản phẩm phổ biến nhất của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Radio South GDL-20 là đài truyền dữ liệu bán dẫn không dây tốc độ cao và tốc độ truyền có thể đạt tới 19200bps, được sử dụng trong hệ thống South GNSS RTK. Sử dụng chế độ điều chỉnh GMSK và có tỷ lệ lỗi bit thấp (BER).
Ngoài ra, với công nghệ khởi động không dây tiên tiến, công nghệ xử lý dữ liệu và công nghệ xử lý băng tần gốc, đảm bảo hoạt động lâu dài. Hơn nữa, đài phát thanh thông qua một chế độ minh bạch để chuyển dữ liệu đến hệ thống RTK.
● Sử dụng chế độ điều chỉnh GMSK
● Tỷ lệ lỗi bit rất thấp (BER)
● Tốc độ truyền 19200bps
● Điều chỉnh công suất phát
Radio South GDL-20 cung cấp các liên kết dữ liệu hiệu suất cao cho ngành công nghiệp địa lý để tương thích với RTK tốt. Đây là sản phẩm phổ biến nhất của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Radio South GDL-20 là đài truyền dữ liệu bán dẫn không dây tốc độ cao và tốc độ truyền có thể đạt tới 19200bps, được sử dụng trong hệ thống South GNSS RTK. Sử dụng chế độ điều chỉnh GMSK và có tỷ lệ lỗi bit thấp (BER).
Ngoài ra, với công nghệ khởi động không dây tiên tiến, công nghệ xử lý dữ liệu và công nghệ xử lý băng tần gốc, đảm bảo hoạt động lâu dài. Hơn nữa, đài phát thanh thông qua một chế độ minh bạch để chuyển dữ liệu đến hệ thống RTK.
Tìm hiểu thêm các dòng máy RTK GPS 2 tần tại :
 Hotline: 090.212.9699./.0982.437.686
Mã: Radio GDL - 20 Danh mục: Brand: