Sổ tay điện tử Stonex

SỔ TAY ĐIỆN TỬ STONEX

– Phần mềm Stonex Cube-m là giải pháp cho khảo sát, phân bổ, kiểm soát và lập bản đồ RTK, dựa trên nền tảng Windows Mobile.

Sổ tay điện tử Stonex có 3 mẫu cơ bản như sau:

TỔNG QUAT
Phần mềm Cube-m từ Sổ tay điện tử Stonex là giải pháp cho khảo sát, phân bổ, kiểm soát và lập bản đồ RTK, dựa trên nền tảng Windows Mobile. Phần mềm được tích hợp hoàn hảo với các công cụ, đảm bảo năng suất và tính linh hoạt trong lĩnh vực này. Menu thân thiện với người dùng cho phép người vận hành làm việc rất nhanh bằng bút stylus, bàn phím ngoài hoặc bằng cách chạm ngón tay. Cube-m tương thích với bộ điều khiển Stonex S4II và với thiết bị cầm tay Stonex S7G.

ĐẶT HÀNG
Phần mềm Cube-m từ Stonex có sẵn thông qua TerrisGPS. 
Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng hotline: 0896559992 hoặc email: rtkvietnam@gmail.com

https://rtk.com.vn/may-gps-2-tan-so-rtk

Hotline: 090.212.9699 

Mã: Sổ tay Stonex Danh mục: Brand: