Máy Thủy Bình Leica Sprinter 150M/250M

Mã SP: Leica Sprinter
Tên sản phẩm: MÁY THỦY BÌNH điện tử Leica SPRINTER
Tính năng kỹ thuật Leica sprinter 100/100M Leica sprinter 200/200M
ĐỘ CHÍNH XÁC ĐO CAO
Đo điện tử với Leica Sprinter mia nhôm (mã vạch) Độ lệch chuẩn cho 1km đo đi đo về (ISO 17123-2)
2.0 mm 1.5 mm
ĐỘ CHÍNH XÁC KHOẢNG CÁCH
Đo điện tử với Leica Sprinter mia nhôm (mã vạch) Độ lệch chuẩn đo cạnh 10 mm cho khoảng cách < 10 m
TẦM ĐO XA
Đo điện tử 2 m – 80 m ( từ 0.5 m đặt hàng )
THỜI GIAN ĐO
Thời gian 1 lần đo 3 giây
CHƯƠNG TRÌNH ĐO
Chương trình đo Đo, (Đo và ghi chỉ dùng cho M version)
Số đọc chỉ giữa và khoảng cách
Chênh cao với cao độ mốc xuất phát
Có chức năng hiệu chỉnh
LƯU TRỮ SỐ LIỆU
Bộ nhớ trong 500 điểm (Chỉ dùng cho M version)
Đo lưu trực tiếp Dạng GSI qua RS232 (Chỉ dùng cho M version)

 

Mã: Leica Spriter Danh mục: