RTK GPS ASTRA Plus

RTK GPS ASTRA Plus sử dụng công nghệ RTK tiên tiến, máy có độ chính xác cao ở cấp centimet, hiệu chỉnh lỗi từ các nguồn khác nhau như lỗi vệ tinh, đa đường, ion tầng và đối lưu tầng. Tính năng nổi bật bao gồm định vị chính xác thời gian thực, tích hợp GNSS receiver và giao diện người dùng thân thiện.