TRIMBLE

Hiển thị kết quả duy nhất

Liên hệ

TRIMBLE Là một thương hiệu đến từ Mỹ, Trimble cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các ngành: khảo sát đất đai, xây dựng, lập bản đồ, định vị vệ tinh. Các sản phẩm của Trimble được sử dụng tại hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thành lập từ năm 1978, Trimble đã tập trung vào khai thác và mở rộng sức mạnh của GPS thông qua những sản phẩm của họ, tận dụng được các vệ tinh GPS mới của chính phủ Hoa Kỳ. Ngay từ những sản phẩm đầu tiên, nhờ ứng dụng công nghệ GPS, Trimble đã đáp ứng được cho các ngành yêu cầu các phép đo chính xác như lĩnh vực khảo sát thủy văn, trắc địa.