MÁY RTK GPS RUIDER R6

0 VNĐ

Máy Đnh V Toàn Cu

RTK RUIDE R6

(2 tn)

 

Trm Base

Trm Rover

Máy Đnh Vị Toàn Cu RTK  RUIDE R6

Bù nghiêng tự động trong gii hn 300

Chi tiết k thut:

Số kênh: 220 kênh

 • – GPS L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5
  – GLONASS: L1 C/A , L1P, L2 C/A, L2P, L3 

       – BDS: B1, B2, B3
– SBAS: L1C/A, L5

               Hệ thống Maine chủ liên doanh Trimble (USA)

 • Thu nhn 3 hệ thống tín hiu vệ tinh GPS, BDS,  GLONASS
 • Hệ thống con lắc điện tử bù nghiêng trong phm vi 300 chính xác
 • Tích hợp tính năng thu nhận tín hiệu: 3G, 4G, CORS, GPRS, UHF

Đchính xác đo tĩnh

 • Độ chính xác mt phng : 2.5mm+0.5ppm
 • Độ chính xác cao đ       :  5mm+0.5ppm
 • Phm vi hot đng ở trạng thái đo tĩnh: ≤ 80 km
 • Bộ nhớ trong trng thái tĩnh 4G

Độ chính xác đo RTK

 • Độ chính xác đo RTK: 8mm+1ppm
 • Phm vi hot đng đo RTK: ≤ 10 km ( Phm vi hot đng có xa hơn nếu tăng thêm các trm rele)
 • Phương thc truyn thông: USB, Bluetooth, các cng ni tiếp RS-232
 • Kết ni dữ liệu: có thể la chn năng lưng truyn 2W/5W hoc 5W/ 25W
 • Thi gian thiết lp RTK: Khong 2s-8s

Các đc trưng về mt vt lý

 • Thích thưc: Cao 12.9 cm, đưng kính máy ch11.2 cm
 • Vỏ máy làm bằng cht liu nha cao cp
 • Trng lưng máy chủ: 970g bao gm cả Pin
 • Nhit độ vn hành: – 45  ± +600C
 • Nhit độ có thể chu đưc: -55 ± +850C
 • Đt tiêu chun IP 67: An toàn khi rơi từ độ cao 2m và ngâm sâu trong nưc ở độ sâu 1m

Chế độ bảo hành

 • Bảo hành 24 tháng cho máy chủ và 12 tháng với phụ kiện và Pin

Tổng giá trị hàng hóa

170.000.000 VNĐ/ 02 máy ( 01 base + 01 rover) ( Giá chưa bao gồm VAT)

2. Tìm hiểu thêm các dòng máy RTK GPS 2 tần.

https://rtk.com.vn/kolida-k5-plus

https://rtk.com.vn/rtk-hi-target-v90

https://rtk.com.vn/rtk-south-galaxy-g1plus

Mã: RTK RUIDER R6 Danh mục: Brand: