CÔNG TY TNHH TCMD VIỆT NAM phân phối máy và thiết bị toàn đạc uy tín chất lượng

Tài liệu hướng dẫn công nghệ đo RTK

Tài liệu hướng dẫn về công nghệ đo GPS-RTK. Bộ hướng dẫn chi tiết nhất, đầy đủ nhất hướng dẫn cách đo công nghệ RTK – GPS 2 tần số.

Link Dowload dưới đây! 

1. /app/webroot/js/kcfinder/upload/files/Huong dẫn sử dụng Kolida K5 Plus

2. /app/webroot/js/kcfinder/upload/files/Huong%20dan%20su%20dung%20nhanh%20RTK%20TX10%20bang%20EGStar%203.0.pdf 

Tham khảo thêm hướng dẫn đo GPS-RTK tại!

 https://rtk.com.vn/may-gps-2-tan-so-rtk

http://maytoandac.vn/rtk-gps-2-tan

http://maytoandacsouth.com/danh-muc/gps-rtk/

http://rtkvn.vn/may-rtk-2-tan-so

Hotline: 090.212.9699

 

Trả lời