Tài liệu hướng dẫn công nghệ đo RTK

Tài liệu hướng dẫn về công nghệ đo GPS-RTK. Bộ hướng dẫn chi tiết nhất, đầy đủ nhất hướng dẫn cách đo công nghệ RTK – GPS 2 tần số.

Link Dowload dưới đây! 

1. /app/webroot/js/kcfinder/upload/files/Huong dẫn sử dụng Kolida K5 Plus

2. /app/webroot/js/kcfinder/upload/files/Huong%20dan%20su%20dung%20nhanh%20RTK%20TX10%20bang%20EGStar%203.0.pdf 

Tham khảo thêm hướng dẫn đo GPS-RTK tại!

 https://rtk.com.vn/may-gps-2-tan-so-rtk

http://maytoandac.vn/rtk-gps-2-tan

http://maytoandacsouth.com/danh-muc/gps-rtk/

http://rtkvn.vn/may-rtk-2-tan-so

Hotline: 090.212.9699

 

Trả lời