Máy GNSS LASER RTK – MATRIX

Alpha Geo MATRIX là một thế hệ máy thu RTK laser thông minh nhỏ gọn mới được thiết kế cho bất kỳ dự án khảo sát nào sử dụng công nghệ GNSS mới nhất. Máy thu này được trang bị tất cả các kết nối cần thiết hiện đại…

Tải catologue Máy RTK Laser Alpha Geo Matrix tại đây: Catolog AlphaGeo Matrix