Hi-target V30

Hi-target V30 là một máy GPS 2 tần số RTK của hãng Hitarget, được thiết kế để cung cấp độ chính xác cao trong các công việc đo đạc và khảo sát. Đây là một trong những sản phẩm mới của hãng, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các chuyên gia và kỹ sư trong ngành khảo sát trắc địa. Hi-target V30 sử dụng công nghệ GNSS tiên tiến và có khả năng đo lường vị trí, độ cao và diện tích một cách chính xác, phù hợp cho các ứng dụng trong đo đạc bản đồ, khảo sát công trình, và các công việc đo đạc động khác.
Mã: RTK Hitaget V30 Danh mục: