Máy GPS 1 tần Huace X20

Máy GPS 1 tần Huace X20 là sản phẩm của công ty Huace (CHC), nổi tiếng về sản xuất thiết bị GPS cho khảo sát chính xác cao. Ra mắt năm 2004, Huace X20 đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như khảo sát đất, hàng không, hàng hải, quân sự, điện lực, khai thác mỏ và lâm nghiệp.

Mã: Huace X20 Danh mục: Brand: