HƯỚNG DẪN BÌNH SAI LƯỚI GPS TĨNH

  CÁC BƯỚC BÌNH SAI LƯỚI GPS TĨNH

 Xây dựng lưới bằng công nghệ GPS ngày nay đã trở nên phổ biến nhờ vào sự chính xác và thuận tiện trong quá trình đo đạc ngoài thực địa chính vì vậy mà ứng dụng công nghệ GPS này vào thực tế sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Công nghệ GPS này giúp giảm sự phụ thuộc vào con người như các phương pháp truyền thống như sử dụng máy toàn đạc điện tử, máy gps 1 tần…

   Cũng tương tự như một số phần mềm khác thì chúng ta cũng cần trải qua các bước cơ bản như nhập dữ liệu, giải cạnh, bình sai lưới và cuối cùng là biên tập báo cáo kết quả bình sai lưới

Các bước bình sai lưới GPS bằng phần mềm Compass

Bước 1: Tạo một Project mới

Để tạo Project mới chúng ta vào File –> New Project – để tạo mới

TẠO PROJECT MỚI TRONG BÌNH SAI GPS BẰNG PHẦN MỀM COMPASS

(Bạn đọc có thể xem video hướng dẫn ở cuối bài viết này)

Chọn đường dẫn lưu lại cơ sở dữ liệu sau khi bình sai bằng phần mềm Compass

BINH SAI LUOI GPS TREN COMPASS

Bước 2: Nhập dữ liệu

Sau khi tạo mới Project giao diện của phần mềm sẽ xuất hiện như bên dưới sau đó chúng ta sẽ tiến hành Import dữ liệu vào ( vào theo đường dẫn File –> Import)

BINH SAI LUOI GPS BANG COMPASS

Chọn định dạng dữ liệu đầu vào

DINH DANG DU LIEU DAU VAO TRONG BINH SAI TREN PHAN MEM COMPASS

Sau đó chúng ta nhấn OK để xuất hiện bảng thông báo chọn đường dẫn 

Chọn đường dẫn đến File dữ liệu ( Phần mềm có thể đưa vào nhiều loại khuôn dạng dữ liệu khác nhau)

CHON DU LIEU DAU VAO TRONG BINH SAI LUOI GPS BANG COMPASS

Sau đó chúng ta nhấn Ctrl + A để chọn toàn bộ dữ liệu sau đó chúng ta nhấn Open để đưa dữ liệu vào phần mềm Compass

Màn hình thông báo dữ liệu đã được đưa vào phần mềm bao gồm tên cạnh và tên điểm

MAN HINH THONG BAO CA THONG TIN DU LIEU TRONG BINH SAI COMPASS

Sau đó chúng ta tiến hành sửa lại tên điểm cho chuẩn và sửa lại chiều cao máy GPS

Sau đó chúng ta nhấn chuột phải vào từng Điểm và chọn Properties để thay đổi tên điểm

BINH SAI LUOI GPS BANG COMPASS

Thay đổi tên điểm ở phần Station—Để thay đổi chiều cao Antenna chúng ta vào phần Change

Phương thức đo chiều cao Antenna ( Method : Slope Height- Đo chiều cao nghiêng). Sau đó chúng ta nhấn OK để chấp nhận các cài đặt

Sau khi đã sửa xong tên điểm chúng ta chuyển sang bước tiếp theo để xử lý cạnh.

Bước 3: Xử lý cạnh

Để xử lý toàn bộ cạnh chúng ta vào Baseline –> Process All để xử lý toàn bộ cạnh

XU LY CANH TRONG BINH SAI COMPASS

Sau khi xem các giá trị về các chỉ số RATIO và RMS ( Thường thì RATIO > 4. RMS <0.01)  nếu các giá trị nào chưa đạt thì chúng ta tiến hành xử lý cạnh nâng cao

XU LY CANH NANG CAO TRONG BINH SAI LUOI GPS BANG COMPASS

Process This baseline alone- Xử lý cạnh được chọn

Process Setting: Thay đổi các cài đặt về góc ngưỡng ( Elevation Mask )

Properties: Thay đổi hoặc cắt bỏ tín hiệu vệ tinh để nâng cao độ chính xác giải cạnh

Màn hình thông báo về tín hiệu vệ tinh, chất lượng của tín hiệu vệ tinh

Sau khi các chỉ số về Ratio và RMS đã đạt các yêu cầu quy phạm, sau đó chúng ta tiến hành kiểm tra sai số khép hình tam giác ở bước tiếp theo.

CHAT LUONG VE TIN TRONG BINH SAI LUOI GPS BANG COMPASS

Để kiểm tra sai số khép chúng ta vào Check –> Seach Closing error

Màn hình thông báo các kết quả về sai số khép hình tam giác các chỉ số Relative error càng nhỏ càng tốt và các giá trị EX, EY, EZ. Dựa vào các kết quả này chúng ta có thể biết được vòng nào khép không đạt yêu cầu và có thể loại bỏ để nâng cao độ chính xác

KIEM TRA SAI SO KHEP HINH TRONG BINH SAI LUOI GPS BANG COMPASS

Bước 4: Bình sai lưới tự do

Để bắt đầu bình sai chúng ta vào Modul Adjustment –> Run (W) để bắt đầu bình sai lưới

BINH SAI TU DO TRONG COMPASS

Sau khi bình sai lần thứ nhất xong chúng ta sẽ xuất báo cáo ra để xem bình sai tự do đã đạt yêu cầu chưa

Chúng ta vào Resultà Report để xuất báo cáo

Bình sai lần thứ nhất chưa đạt ( X square check đang hiện Fail) do giá trị trọng số đầu vào mặc định là 1 không đúng chúng ta sẽ thay đổi trong số thành giá trị ở dòng Reference factor là 4.22

Chúng ta vào Adjustment và chọn Setup

BINH SAI TU DO LAN THU 2 TRONG BINH SAI LUOI GPS BANG COMPASS

Sau đó chúng ta tiến hành thay giá trị vào phần Free Adjusment sau đó nhấn OK để chấp nhận các cài đặt

Và sau đó sẽ tiến hành bình sai lại và tiến hành xuất báo cáo để xem các kết qảu đã đạt hay chưa. Màn hình báo như bên dưới là đã đạt yêu cầu ( hình số 3)

Sau đó chúng ta tiến hành bình sai lưới theo kinh tọa độ của điểm gốc và kinh tuyến trục của khu vực

Chúng ta cần thêm hệ tọa độ vào Project. Chúng ta vào Toolsà Codinate SYS Management

Để cài đặt kinh tuyến trục khu vực và múi chiếu thích hợp

  • Múi chiếu 3 độ: 0.9999
  • Múi 6 độ 0.9996

CAI DAT HE TOA DO KHU VUC

Bước 5: Bình sai lưới trong hệ tọa độ khu vực

Sau khi thực hiện bước trên chúng ta sẽ thêm một hệ tọa độ mới vào bằng cách trên giao diện bước trên chúng ta nhất Add để thêm

Chúng ta chỉ cần quan tâm đển kinh tuyến trục khu vực, múi chiếu. và khoảng cách 500km còn các thông số khác không cần đặt

CAI DAT HE TOA DO KHU VUC TRONG BINH SAI LUOI BANG COMPASS

Sau đó chúng ta tiến hành nhập tọa độ điểm gốc để tiến hành bình sai lưới

Nếu lưới có 2 điểm gốc thì chúng ta có thể nhập tọa độ một điểm và tiến hành bình sai theo một điểm gốc này để so sánh giá trị của điểm gốc còn lại có bị lệch nhiều hay không- ( thường thì nó sẽ lệch vài Cm)

Để cài đặt điểm gốc chúng ta nhấn chuột phải và chọn Properties

Sau đó chúng ta vào Adjust và chọn Setting để bình sai lưới theo tọa độ điểm gốc này

CAI DAT DIEM GOC TRONG BINH SAI LUOI GPS BANG COMPASS

Sau đó chúng ta tiến hành nhập tọa độ điểm gốc thứ 2 và bình sai lưới

Chúng ta tiến hành nhập tọa độ điểm gốc vào phần Known point và tích vào Constraint

FIX DIEM GOC TRONG BINH SAI LUOI GPS BANG COMPASS

Sau đó chúng ta vào Adjusment và Run để bình sai lại theo 2 điểm gốc này

Kết quả bình sai lưới

KET QUA BINH SAIU LUOI GPS TREN PHAN MEM COMPASS

Như vậy là quá trình bình sai lưới trên phần mềm Compass đã xong chúng ta sẽ chuyển sang bước cuối cùng của bình sai lưới GPS.

Bước 6: Biên tập kết quả bình sai

Sau khi bình sai xong chúng ta sẽ vào đường dẫn ta tạo lúc đầu Copy 2 thư mục Report và thư mục Res và gom vào một thư mục và tiến hành khởi động chương trình biên tập kết quả bình sai.

Sau đó chúng ta dùng các phần mềm như HHmaps và ReportGPS v2.6 để biên tập 7 bảng biểu kết quả bình sai. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: https://rtk.com.vn/

Video hướng dẫn bình sai lưới GPS tĩnh

Trả lời