Video hướng dẫn bình sai lưới GPS tĩnh

Cũng tương tự như một số phần mềm khác thì chúng ta cũng cần trải qua các bước cơ bản như nhập dữ liệu, giải cạnh, bình sai lưới và cuối cùng là biên tập báo cáo kết quả bình sai lưới

Các bước bình sai lưới GPS bằng phần mềm Compass

Liên hệ mua máy, thuê máy RTK 2 tần, GPS 2 tần, máy toàn đạc : 090.212.9699

Trả lời