RTK COMNAV T300

Website: rtk.com.vn

ĐT liên hệ: 090.212.9699./.0982.437.686

THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ GNSS COMNAV – SX TRUNG QUỐC

MODEL: T300
Bộ ba máy 1 Base, 2 rovers
– Thu tín hiệu  GPS: L1 C/A, L1 C, L2 P, L5
– BeiDou: B1, B2, B3
– GLONASS: L1, L2
– SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
Độ chính xác
 Đo tĩnh:
– Phương ngang: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS
– Phương đứng: 5 mm + 0.5 ppm RMS
Đo động RTK:
– Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS
– Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS
Giao tiếp:
– Radio modem: Tx/Rx
– Công xuất phát: 0.5-2W, dải làm việc 1-4km
– GSM modem.
Định dạng dữ liệu: ASCII: NMEA-0183 GSV, RMC, HDT, VHD, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJK, PTNL
Kích thước:  15.8 cm × 7.5 cm, khối lượng 0.95kg
Nhiệt độ làm việc: -40 °C to + 65 °C
Nguồn điện:  Pin Li-ion  2 × 1800 mAh, thời gian làm việc 8h
Bộ nhớ trong: 256 Mb, nhẻ nhớ ngoài nâp cấp 16Gb
Phần mềm: ComNav field data collection software CGSurve