GPS 1 TẦN – H66

Máy GPS H66 là thiết bị định vị chính xác và dễ sử dụng, giúp theo dõi vị trí, quản lý đội xe và tối ưu hóa lộ trình hiệu quả. Sử dụng công nghệ GPS và GLONASS tiên tiến, nó đảm bảo độ chính xác cao và hoạt động ổn định trong mọi điều kiện.