RTK Alpha Geo L2

Alpha Geo L2 là thiết bị GNSS trắc địa nhỏ gọn dễ dàng đem đi mọi nơi , với khối lượng chỉ 170g.  Tuy nhiên, L2 có thể nhỏ nhưng nó có mang tất cả các bộ phận quan trọng, nó được trang bị bo mạch OEM hiệu suất cao và số lượng kênh đã lên tới 1408. Hỗ trợ tất cả các vệ tinh và tất cả các dải tần, và hoạt động tốt ngay cả trong môi trường phức tạp

Tải Catologue máy Alpha Geo L2 tại đây: Alpha Geo L2