Máy RTK GPS Ruide R93i

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Theo dõi vệ tinh

4 96 kênh

BDS: B1, B2, B3, B1C, B2A GPS: L1, L2C, L2P, L5 GLONASS: L1, L2 Galileo: E1C, E5A, E5B

SBAS, QZSS: hỗ trợ

L-Band: hỗ trợ

2. Định vị chính xác:

Định vị mã vi sai GNSS

Ngang: 0,25 m + 1 ppm RMS

Dọc: 0,50 m + 1 ppm RMS

Độ chính xác định vị vi sai SBAS: điển hình <5m 3DRMS

Khảo sát GNSS tĩnh

Bề mặt phẳng: ± (2,5mm + 0,5 × 10-6D)

Độ cao: ± (5 mm + 0,5 × 10-6D)

( D là chiều dài đường cơ sở đo được)

Đo động thời gian thực

Bề mặt phẳng: ± (8 mm + 1 × 10-6D)

Độ cao: ± (15mm + 1 × 10-6D)

( D là chiều dài đường cơ sở đo được)

3. Thời gian khởi tạo: 10 giây

Độ tin cậy ban đầu: > 99,99%

Nhận xét:

1) Hỗ trợ bo mạch chủ K705:

2) Tâm pha: L1 = 81.11mm; L2 = 76.73mm

Để biết thêm thông tin và giá sản phẩm, hãy liên hệ cho chúng tôi theo Hotline: 0896559992