Bản Đồ 3D

Các tính năng chính
1) Máy quét la-ze gia đình
2) Đám mây điểm kết hợp và hình ảnh toàn cảnh
3) Dễ dàng gắn trên xe
4) Mật độ cao, điểm chính xác cao

Chi tiết chức năng lợi thế
1. Máy quét laze
1) Máy quét la-ze gia đình
2) Hiệu suất cao
3) Hiệu suất ổn định
4) Dài khoảng: lên tp 650m
5) Dữ liệu điểm đám mây mật độ cao

2. Ứng dụng
1) Ứng dụng Bản đồ Phố Xem trên Internet
2) Điều tra và lập bản đồ khu vực
3) Ứng dụng Mô hình 3D
4) Ứng dụng quản lý đô thị kỹ thuật số
5) Ứng dụng Lưu lượng Số
6) Đường thủy kỹ thuật số hoặc vùng ven biển

 

 

3. Phần mềm xử lý dữ liệu
1) Phần mềm xử lý toàn diện
2) Hoàn toàn độc lập quyền sở hữu trí tuệ phần mềm
3) Dịch vụ tùy chỉnh
4) Cấu hình IMU khác nhau, GPS phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng.

Mã: Mobile 3D mapping system Danh mục: Brand: