TRẠM CORSTrạm Cors được xây dựng để phát tín hiệu cho các máy GPS 2 tần....Hệ thống trạm máy tham khảo hoạt động liên tục ( Cors ) có thể định nghĩa là một hoặc nhiều trạm cố định, trạm GPS tham khảo hoạt động liên tục, sử dụng mạng lưới máy tính, thông tin số liệu và hệ thống mạng hỗ trợ ( LAN/ WAN ), thực hiện được ở các loại loại máy, đáp ứng các yêu cầu khác nhau, các khách hàng ở các trình độ khác nhau và tự động cung cấp cung cấp hệ thống các danh mục thông qua kinh nghiệm của các dòng máy đo đạc GPS khác nhau ( tải ba- trong kĩ thuật hữu tuyến và vô tuyến điện), các loại cải chính số liệu, trạng thái thông tin và các loại liên quan đến GPS.

TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT MÁY TRẮC ĐỊA NAM PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM 

Trụ sở : Số nhà 39, Liền kề 23, Khu đô thị mới Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội
Hotline : 0982 437 686 - 0932 268 996
Email : hahuong.np@gmail.com
Website : http://rtk.com.vn/

Tìm kiếm sản phẩm