Tag Archives: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RTK – GPS ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CONTAINER; Thiết bị định vị cho xe nâng, thiết bị định vị cho cảng biển, máy GPS 2 tần số, máy RTK 2 tàn, máy toàn đạc, máy thủy bình, máy chiếu laser