Bảng so sánh RTK Hitaget V100 – V90plus – V60 – V30 – H32

BẢNG SO SÁNH CÁC DÒNG MÁY RTK HITAGET

Khảo sát GNSS

V100, Static, RTK

PPK/Stop&Go

Hi Target V100 GPS GNSS RTK System 0013

Hotline: 090.212.9699

V90Plus Static, RTK

PPK/Stop&Go

Hi Target V90 Plus GPS GNSS RTK System 0035

Hotline: 

090.212.9699

V60 Static, RTK

PPK/Stop&Go

Hi Target V60 GPS GNSS RTK System 004 800 5332

Hotline: 090.212.9699

V30 Static, RTK

PPK/Stop&Go

V301

Hotline: 090.212.9699

H32 Static, RTK

PPK/Stop&Go

HI

Hotline: 090.212.9699

Kênh

220

220

220

220

72

UHF Radio

Không

Thu phát

Thu phát

Thu phát

Thu phát

3G

Không

Wifi

Không

Không

Không

Không

Bluetooth

Kết nối tự động

Không

Không

Không

Bù nghiêng

Không

Yes

Không

Không

Không

Màn hình

Không

Không

Yes

Không

Yes

Bộ nhớ máy

8GB bộ nhớ trong

16G bộ nhớ trong

(Có thể nâng cấp thành 32GB)

1GB bộ nhớ trong + 8GB Micro SD card

64M

64M

Antenna

GPS

Glonass

BDS

Không

Galileo

Có hỗ trợ

Có hỗ trợ

Không

Không

Sbas

Pin máy

6300 mAh

Pin rời

5000 mAh

Pin rời

5000 mAh

Pin rời

5000 mAh

Pin rời

5000 mAh

Pin rời

Mọi thông tư vấn sản phẩm liên hệ hotline: 090.212.9699

https://rtk.com.vn/rtk-gps-2-tan