RTK Alpha Geo L2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tín hiệu vệ tinh
Thu nhận và xử lý đồng thời 1408 kênh GPS: L1C/A,L1P,L1C,L2P,L2C,L5
GLONASS: L1, L2
Galileo: E1, E5a, E5b,E6
BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
QZSS: L1, L2C, L5,L6

SBAS: L1,L2,L5

Độ chính xác
Đo động thời gian thực (RTK) Sai số mặt bằng     : 8 mm + 1 ppm RMS
Sai số độ cao         : 15 mm + 1 ppm RMS
Tốc độ : ≤0.03m/s
Đo điểm đơn Sai số mặt bằng     : 1.5 m RMS
Sai số độ cao         : 3.0 m  RMS
Dung lượng Pin Li-on tích hợp sẵn trong máy 1800mAh,8.4Wh
Thời lượng sử dụng ≥  10 giờ
Cấp độ bảo vệ IP67