Tags "may rtk south s82 2013"

  • Hướng dẫn sử dụng máy rtk mã 1

    Dưới đây là hướng dẫn cài đặt và sử dụng máy RTK GPS 2 tần đầy đủ nhất do chúng tôi biên soạn. Tài liệu được áp dụng cho các dòng máy RTK GPS của hãng South, Kolida, Texcel TX10 Liên hệ hotline 090.212.9699 để lấy bản mềm.   ...

    Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm