Tags "imu imu 60"

  • IMU công nghệ bù nghiêng

    IMU (Inertial Measurement Unit) - Cảm biến góc quay + cảm biến gia tốc Mô tả dự án:  Hầu như bất cứ ai trong chúng ta đều có trong tay một chiếc điện thoại smartphone (rất xin lỗi các bạn không dùng) và chắc cũng đã từng chơi qua những game đòi hỏi phải n...

    Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm