Tags "dieu khien x11"

  • Giới thiệu về sản phẩm Sổ tay S10

    Sổ tay S10 ● Giải pháp tích hợp đầy đủ về chi phí ● Máy cầm tay có độ bền cao với pin cả ngày ● Màn hình hiển thị VGA có độ phân giải cao để xem bản đồ ● Các tiêu chuẩn Windows Mobile cho tính tương thích của phần mềm bên thứ 3 ...

    Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm