Tags "bay chup dia hinh"

  • Máy bay không người lái đo khảo sát địa hình

    DIỄN TẬP MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI ĐO ĐỊA HÌNH Tập đoàn Nam Phương vừa bay diễn tập thành công máy bay không người lái, kết quả vượt lên cả sự mong đợi. UAV tích hợp Camera, định vị RTK GPS phục vụ công tác khảo sát, ...

    Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm